logo

Godziny otwarcia

Zajęcia grupowe prowadzimy rano i popołudniu, tylko w tym czasie spotkacie się z Natalią, Julią lub Anią w recepcji klubu. W ciągu dnia wejście tylko przez recepcję automatyczną na treningi indywidualne.

PN - PT:

8.00-11.00 & 16.00-21.00

SOB - ND:

9:00 - 13:00

Nasza galeria
Góra

FITNESS MŁYN – REGULAMIN STUDIA PILATES

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami i przestrzeganie regulaminu studia.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.

Uczestnictwo w treningach Studia Pilates dostępne jest dla pełnoletnich klientów Klubu Fitness Młyn. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych lub być pod ich opieką.

2.

Akceptując poniższy regulamin uczestnik treningów oświadcza, że nie ma przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej.

3.

Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera pilates o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, ciąży celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

4.

W treningach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami. Karnet jest ważny tylko w wyznaczonym terminie. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie zostaną zwrócone.

5.

Trening pilates trwa maksymalnie 50 min.

 

REZERWACJE I ODWOŁANIA

6.

Rezerwacji na trening pilates można dokonać poprzez bezpośredni zapis i uzgodnienia z wybranym trenerem. Dane kontaktowe do trenerów dostępne są na stronie fitnessmlyn.pl.

7.

Umówiony trening może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 24-godzinnym wyprzedzeniem. Późniejsze odwołanie umówionego terminu przez klienta uznaje się za trening przeprowadzony.

8.

Jeżeli trener w czasie krótszym niż 24 godziny przed umówionym terminem nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu, wówczas klient otrzymuje 1 nieodpłatny trening personalny.

 

HIGIENA I BEZPIECZEŃSTWO

9.

Podczas treningu obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu. Trening pilates odbywa się bez obuwia. Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy.

10.

Przed rozpoczęciem zajęć pilates, uczestnik treningu powinien zadbać o odpowiednią higienę osobistą, w tym umyć ręce. Zalecamy niestosowanie mocnego makijażu oraz intensywnych zapachów perfum.

11.

Uczestnik treningu zobowiązany jest do odłożenia używanego sprzętu na właściwe miejsce i jego dezynfekcji, według instrukcji nauczyciela.

12.

Klient jest zobowiązany do stosowania się do instrukcji i wskazówek instruktora podczas zajęć, aby uniknąć kontuzji i zapewnić bezpieczeństwo.

13.

Klient przebywający na terenie studia zobowiązuje się do poniesienia materialnej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia sprzętów lub pomieszczeń, wynikłe z jego działań i niewłaściwego ich użytkowania.

14.

Klub Fitness Młyn nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy lub szkody materialne wynikające z uczestnictwa w zajęciach pilates.

15.

Zarówno trener, jak i klient, dołożą wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.

 

 

FITNESS MŁYN

Kraków, 01.09.2023