Program regionalny


Informujemy, że Spółka Fitness Młyn realizuje Projekt pn. „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Fitness Młyn Spółka z o.o. Spółka komandytowa poprzez zakup innowacyjnego sprzętu fitness” współfinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 2.1. Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I i II kwartale 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1 406 346,29 PLN, w tym wartość dofinansowania z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wynosi 440 693,39 PLN.

Projekt polegał na zakupie maszyn i urządzeń niezbędnych do wyposażenia Klubu „Fitness Młyn”, dzięki czemu stanowi on nowoczesny i kompleksowy ośrodek sportowy.