ANIESZKA MROCZEK
Agnieszka Mroczek wraca po przerwie na swoje zajęcia w środę od 5 września
17.00 - Zdrowy Kręgosłup
18.00 - Trening Funkcjonalny
ZAPRASZAMY!!!