Karty Multisport
Drodzy Klubowicze, posiadacze Karty Multisport!!!
Zgodnie z „Regulaminem korzystania z kart w ramach programu "MultiSport”  każdy użytkownik uprawniony do korzystania z usług zobowiązany jest do przestrzegania jego zapisów tj:
 
1. Karta Multisport BEZ DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI NIE JEST WAŻNA Dlatego pracownicy recepcji klubu ZAWSZE PROSZĄ WAS O POKAZANIE DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM
 
2. Karta Multisport JEST IMIENNA I MOŻE BYĆ UŻYWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ JEJ WŁAŚCICIELA
Dlatego pracownice recepcji klubu  ZAWSZE SPRAWDZAJĄ ZGODNOŚĆ OSÓB  na karcie Multisport i pokazanym dokumencie tożsamości.
 
 Pełna wersja regulaminu dostępna na:
https://www.benefitsystems.pl/multisport/jak-to-dziala